Handel i pozostałe usługi | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu