Akty prawne | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Akty prawne

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej
429.12 KB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
1.14 MB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
451.87 KB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze
750.57 KB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
394.04 KB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
499.41 KB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
1.18 MB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
421.88 KB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
2.23 MB Pobierz
pdf Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
752.63 KB Pobierz
pdf Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej
204.12 KB Pobierz
pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
505 KB Pobierz