Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczących Usługi Opiekuńcze | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczących Usługi Opiekuńcze

 

 

Podstawowym celem funkcjonowania sieci jest zapewnienie dodatkowych form wsparcia wynikających z potrzeb wskazanych przez kujawsko-pomorskie PES. Cel główny realizowany będzie w szczególności poprzez realizację następujących zadań: wzajemne wsparcie merytoryczne i wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Sieci działającej na rzecz tożsamych grup odbiorców, diagnozowanie problemów i potrzeb uczestników sieci, aktywne uczestnictwo w regularnych spotkaniach sieciujących, których celem będzie wymiana doświadczeń i opinii na temat wypracowywanych rozwiązań, dobrych praktyk, promowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej, wypracowanie efektywnych form dialogu między członkami Sieci, zapewnienie przepływu wiedzy o realizacji ciekawych projektów na poziomie regionalnym i ponadregionalnym, podejmowanie rzecznictwa interesów na rzecz swojego środowiska i adresatów usług wsparcia w ramach Sieci, podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań w ramach Sieci, integracja środowiska w wymiarze lokalnym, ponadlokalnym i wojewódzkim w ramach Sieci, prowadzenie stałej debaty nt. sytuacji, potrzeb i rozwiązań dotyczącej klientów i odbiorców wsparcia bezpośredniego przez uczestników Sieci oraz propagowanie idei wolontariatu.

Wciąż można przystąpić do tej sieci. Więcej informacji udzieli pan Aleksander Jarzemski - mail: a.jarzemski@rops.torun.pl, tel. 571 293 182

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
doc Formularz zgłoszeniowy do sieci
87.5 KB Pobierz
docx Porozumienie w sprawie powołania sieci
70.73 KB Pobierz
pdf Lista członków sieci
817.57 KB Pobierz