Sieć turystyczna podmiotów ekonomii społecznej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Sieć turystyczna podmiotów ekonomii społecznej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Podstawowym celem, dla którego osiem podmiotów postanowiło 5 marca 2020 roku założyć Sieć Turystyczną Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwie Kujawsko-Pomorskiej jest działanie na rzecz rozwoju sieci współpracy (PES) w naszym regionie, w szczególności poprzez

  • wspólne propagowanie idei ekonomii społecznej;

  • reprezentowanie interesów sygnatariuszy niniejszego porozumienia na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

  • propagowanie postaw obywatelskich pośród społeczności lokalnej;

  • współpracę pomiędzy członkami Sieci.

Cele Sieci realizowane będą w szczególności poprzez: wzajemne wsparcie merytoryczne i wymianę doświadczeń, promowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej, wymianę wiedzy i doświadczeń, współprace pomiędzy członkami Sieci w zakresie uczestnictwa w zamówieniach publicznych oraz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, współpracę przy realizacji projektów, podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań w ramach Sieci, działania mające na celu integrację PES, działania mające na celu zdiagnozowanie potrzeb społecznych w regionie, współpracę z innymi PES z woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, promowanie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz uczestnictwa PES w realizacji zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz propagowanie idei wolontariatu.

Wciąż można przystąpić do tej sieci. Więcej informacji udzieli pan Radosław Kowalski - mail: r.kowalski@rops.torun.pl, tel. 501 604 113.

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Lista członków Sieci
235.16 KB Pobierz
doc Formularz zgłoszeniowy do Sieci Turystycznej Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego
87.5 KB Pobierz
doc Porozumienie w sprawie powołania Sieci Turystycznej Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego
76.5 KB Pobierz