Regionalna Sieć OWES | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Regionalna Sieć OWES

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA", Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „TILIA”, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” i Fundacja „EKSPERT-KUJAWY” w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, na względzie, znane im, pozytywne aspekty rozwoju ekonomii społecznej, zdecydowały się podjąć współpracę, która polegać będzie przede wszystkim na inicjowaniu tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz wspieraniu już istniejących. Dlatego też, aby urzeczywistnić ww. cele, których realizacja jest możliwa poprzez wsparcie lokalnych inicjatyw służących rozwojowi sektora ekonomii społecznej, podpisały porozumienie o powołaniu i przystępieniu do Regionalnej Sieci OWES.

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Porozumienie - Regionalna Sieć OWES
1.27 MB Pobierz