Rodzaj podmiotu
Organizacja pozarządowa
Subregion
SUBREGION 4
Lokalizacja
  • Powiat Miasto Włocławek
  • Gmina Miasto Włocławek
  • Włocławek
Adres
ul. Płocka 75, 87-800 Włocławek
Branża
Edukacja i kultura Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej Usługi socjalne
NIP
8883146834
REGON
386816857
Opis działalności

Cel działalności

  • działalność reintegracyjna
  • realizacja usług społecznych

Certyfikat "Zakup Prospołeczny" za następujące usługi:

  • Księgowość NGO - specjalistyczne usługi z zakresu prac biura rachunkowego skierowane do organizacji pozarządowych.
  • Adres NGO - usługi Wirtualnego Biura w tym m.in. udostępnianie adresu do rejestracji podmiotu, obsługa korespondencji.
  • „Szkoła Radości” - autorski projekt wspierający osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez cykl warsztatów skierowanych do dzieci i rodziców mający na celu zmobilizować uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz poprawić relacje interpersonalne wewnątrz rodziny, wzmocnić więzi uczuciowe i postawy wychowawcze rodziców. W programie zajęcia: wspierające relacje rodzinne, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, promujące zdrowy tryb życia, logopedyczne, sportowe i taneczne, proekologiczne, konsultacje terapeutyczne i pedagogiczne, zajęcia z animatorami rozbudzające zainteresowania i pasje.
Data nadania statusu