Członkowie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej II kadencji | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Członkowie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej II kadencji

STRONA SAMORZĄDOWA

Krystyna Żejmo-Wysocka
Przewodnicząca Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Katarzyna Lubańska
Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Przewodnicząca Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

Adam Szponka
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Marta Zawadzka
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Anna Głuszek
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Departament Funduszy Europejskich

Danuta Moskała
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – Dział Rozwoju Ekonomii Społecznej

Maciej Smolarek
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Mariusz Piątkowski
Burmistrz Golubia-Dobrzynia – przedstawiciel Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tadeusz Kacprzak
Wójt Gminy Inowrocław – przedstawiciel Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Anna Toby
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi – przedstawiciel Konwentu Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sławomir Cieślicki
Dyrektor Powiatowego Urzędy Pracy w Chełmnie – przedstawiciel Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ewa Tadrowska
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią – przedstawiciel Konwentu Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ŚRODOWISKO EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ewa Kwiesielewicz-Szyszka
Zastępca przewodniczącego Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji, przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK – subregion nr 3

Łukasz Broniszewski
Zastępca przewodniczącego Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji, członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Iwona Borkowska
Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion nr 1

Sławomir Bakalarz
Przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu – subregion nr 2

Anna Białka
Przedstawiciel Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej – subregion nr 4

Małgorzata Kowalska
Przedstawiciel Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Joanna Karwasz
Przedstawiciel Sieci Współpracy Spółdzielni Socjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Weyna
Przedstawiciel Sieci Turystycznej Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marcin Tylman
Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej

Marcin Lewandowski
Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Zakładów Aktywności Zawodowej

Agnieszka Lange-Olszewska
Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Certyfikowanych Podmiotów Ekonomii Społecznej

Dorota Pronobis
Przedstawiciel Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Karol Gutsze
Przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Monika Bartlińska
Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania

SEKTOR NAUKI I BIZNESU

ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Teologiczny

dr Patryk Wawrzyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

dr Katarzyna Kuziak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

dr Jolanta Laskowska
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku – Instytut Nauk Społecznych i Technicznych

Karol Polasik
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Adam Rochowiak
WIKA Polska

Artur Kaniecki
Fundacja Studio M6