Wyjazd studyjny do Włoch | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Wizyty studyjne

Wyjazd studyjny do Włoch

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych (JST), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS), podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) do udziału w BEZPŁATNEJ zagranicznej wizycie studyjnej do Wenecji Euganejskiej (Włochy).

Celem wyjazdu będzie prezentacja struktury i organizacji włoskiego sytemu przedsiębiorczości społecznej (ramy prawne i wynikające z nich dostosowania, praktyka funkcjonowania sektora), dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, a także możliwych form współpracy różnych instytucji z PES.

Termin wizyty: 2-5 października 2023 roku. Rekrutacja jest prowadzona do 20 września 2023 roku, za pomocą formularza on line, umieszczonego pod linkiem: https://forms.gle/mQ42L5WndfS9BR8E6
W załączeniu: program wizyty oraz regulamin rekrutacji, którego akceptacja jest wymagana.

Wizyta skierowana jest przede wszystkim do instytucji i podmiotów, które biorą aktywny udział w kreowaniu rozwiązań dotyczących rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Są to przede wszystkim regionalne instytucje samorządowe – Urząd Marszałkowski, ale także samorządy lokalne i podmioty ekonomii społecznej będące tzw. „liderami zmiany”. Preferowani będą laureaci nagród przyznawanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Ponadto preferowani będą przedstawiciele podmiotów i instytucji, które nie brały udziału w projekcie „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, w latach 2019-2023 oraz w wizycie studyjnej do Włoch, zorganizowanej w lipcu 2022 roku. W związku z planowaną odrębną wizytą studyjną zagraniczną dla członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, preferowane będą osoby nie będące członkami Komitetu. O zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby chętnych, do udziału w wizycie zostaną zakwalifikowane nie więcej niż dwie zgłoszone osoby z jednego podmiotu/instytucji.

Wizyta studyjna jest organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej.

 

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin rekrutacji
214.15 KB Pobierz
pdf Program wizyty
388.32 KB Pobierz