W poszukiwaniu kobiet z pasją | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące

W poszukiwaniu kobiet z pasją

Uhonorowanie kobiet z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na stałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego, oraz promowanie ich postaw - taki jest główny cel plebiscytu KOBIETY Z PASJĄ, który wspólnie organizują Uniwersytet WSB MERITO w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatki, które mają już ukończone 18 lat, można zgłaszać w pięciu kategoriach:

 • „Nauka” – kategoria dla kobiet odnoszących sukcesy w obszarze nauka;
 • „Kultura i Sztuka” - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
 • „Sport” - kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu;
 • „Działalność społeczna” - kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
 • „Biznes” - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo i będących osobami z niepełnosprawnościami

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:

 • jednostki administracji rządowej
 • jednostki administracji samorządowej
 • organizacje pozarządowe
 • media
 • osoby fizyczne
 • placówki edukacyjne

Nabór kandydatek trwa do 31 maja 2024 roku. Szczegóły (w tym m.in. regulamin plebiscytu oraz druki formularzy zgłoszeniowych) dostępne są tutaj.