Szukamy najlepszych terapeutów zajęciowych w województwie | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące

Szukamy najlepszych terapeutów zajęciowych w województwie

Najskuteczniejsi i najbardziej zaangażowani specjaliści terapii zajęciowej zostaną w tym roku po raz szósty uhonorowani specjalnymi nagrodami zarządu województwa. Kandydatów mogą zgłaszać przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, placówek oświatowych i opieki zdrowotnej oraz sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych.

- Zawód terapeuty zajęciowego - stosunkowo młody, uważany za zawód przyszłości -  to jedna z tych profesji, na przedstawicieli których zapotrzebowanie stale rośnie, co jest związane m.in. z trendami demograficznymi. Chcemy podkreślić jego społeczną wagę. Zależy nam, żeby najlepsi specjaliści, których fachowość i postawa wobec podopiecznych budzą najwyższy szacunek, stawali się wzorem dla środowiska, w tym przede wszystkim młodych adeptów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji adresowana do osób niepełnosprawnych i seniorów polegająca na angażowaniu pacjenta w różne aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych. Jest powszechnie wykorzystywana m.in. w warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej.

Informacje o konkursie, regulamin i zgody dostępne są na stronie na niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl.

Wnioski można składać:

•    osobiście w punkcie informacyjno-podawczym Urzędu Marszałkowskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
•    za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Osoba do kontaktu: Dorota Łuczyszyn-Rudolf, tel.: 56 652 18 54, e-mail: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl.