Spotkanie sieci WTZ i ZAZ | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Sieci Podmiotów Ekonomii Społecznej

Spotkanie sieci WTZ i ZAZ

Zapraszamy na spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Zakładów Aktywności Zawodowej, które odbędzie się w formule on line, za pomocą aplikacji ZOOM, w czwartek 30 listopada 2023 roku o godz. 9.30 i jest przewidziane maksymalnie na ok. 2 godziny.

Tematyka spotkania będzie dotyczyła zaplanowanego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne, Priorytet 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, dotyczącym między innymi realizacji działań reintegracyjnych, prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Zakłady Aktywności Zawodowej.

Instytucja zarządzająca zwróciła się z prośbą o przekazanie rekomendacji do opracowania kryteriów dla przedmiotowej interwencji, dlatego głównym punktem spotkania będzie wypracowanie rekomendacji, które muszą być gotowe na 4 grudnia.

Spotkanie, jak już wcześniej zostało wspomniane, odbędzie się za pomocą aplikacji ZOOM – oto link: https://zoom.us/j/96040092467?pwd=dXJPTFBtWlREQTlDaFJpNzBsNFhRZz0 (identyfikator spotkania: 960 4009 24679, kod dostępu: 022524)

Osoba do kontaktu w sprawie spotkań: Radosław Kowalski (mail: r.kowalski@rops.torun.pl, tel. 501 604 113). W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele WTZ i ZAZ spoza obu Sieci.