Ruszył nabór ofert w konkursie na rzecz zatrudnienia socjalnego | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Sieci Podmiotów Ekonomii Społecznej

Ruszył nabór ofert w konkursie na rzecz zatrudnienia socjalnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024 i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe projektów.

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie internetowej https://zs.mrips.gov.pl do 20 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę w ramach Priorytetu i jeden podmiot może złożyć nie więcej niż dwie oferty w ramach Konkursu. Szczegóły – tutaj.