Ogłoszenie o naborze członków RKRES | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej III kadencji
Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Ogłoszenie o naborze członków RKRES

Na podstawie uchwały Nr 12/489/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2023 r.
w sprawie określenia organizacji, kosztów funkcjonowania oraz trybu powołania członków i działania
Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu.

Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, związków spółdzielczych, instytutów badawczych, uczelni, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na kandydatów do Komitetu.

Do zadań Komitetu należy przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, a także zapoznawanie się z efektami realizacji ww. programu oraz przedstawianie opinii w tym zakresie.

Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy w dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej powoływani są spośród osób, z których każda ma poparcie co najmniej 5 podmiotów ekonomii społecznej.

Zgłoszenia kandydatów do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy nadsyłać na załączonym formularzu w terminie do 14 kwietnia 2023 r. na adres e-mail: r.glowacki@rops.torun.pl – w tytule wiadomości wpisując „Kandydatura do RKRES”.

Wybór członków Komitetu dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Dodatkowych informacji udziela Radosław Głowacki, Dział Rozwoju Usług Społecznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, tel. 571 293 188.

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
docx Formularz zgłoszenia kandydata na członka Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej reprezentującego podmiot ekonomii społecznej
71.57 KB Pobierz
docx Formularz zgłoszenia kandydata na członka Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej reprezentującego pozostałe podmioty/instytucje
69.45 KB Pobierz
pdf Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 12
347.9 KB Pobierz