Nagradzamy zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Forum Ekonomii Społecznej
Informacje bieżące
Przedsiębiorstwo Zaangażowane Społecznie
Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej
Wyróżnienia Ekonomii Społecznej

Nagradzamy zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu ogłaszają nabór wniosków o przyznanie honorowych tytułów i wyróżnień w zakresie współpracy  kujawsko-pomorskich samorządów, przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw oraz nowatorskich osiągnięć z zakresu rozwoju ekonomii społecznej.

Tytuł „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” może otrzymać każdy samorząd, który tworzy przyjazne warunki dla uruchamiania i prowadzenia działań w obszarze ekonomii społecznej, upowszechnia i rozwija działania na rzecz ekonomii społecznej oraz rozszerza zakres i wymiar współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.

Tytuł „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie” przyznane zostanie przedsiębiorstwom z sektora biznesu, które włączają do swej aktywności w obszarze działań społecznych podmioty ekonomii społecznej. Tytuł służy wzmacnianiu współpracy i powiązań między podmiotami aktywnymi w sektorze przedsiębiorczości i w sferze społecznej, promowaniu postaw prospołecznych wśród przedsiębiorców oraz upowszechnianiu dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie zaangażowania społecznego przedsiębiorstw i współpracy z sektorem biznesu na rzecz dobra wspólnego.

Wyróżnienie Specjalne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego może otrzymać podmiot ekonomii zaangażowany we współpracę ww. samorządem i/lub przedsiębiorstwem.

Szczególnie promowane będą działania mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wskutek agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub też pomocy przekazywanej na terytorium Ukrainy, a także działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.

Tegorocznych laureatów poznamy podczas uroczystej gali w ramach XII Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniu 11 października 2022 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki” w Toruniu.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do udziału w niniejszym przedsięwzięciu. W tym celu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie formularza aplikacyjnego (dokumenty w załączniku), w terminie do 6 września 2022 r. Aplikacje w formie papierowej należy zeskanować i przesłać mailem na adres: es@rops.torun.pl.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, tel. 571 293 182 oraz 571 293 188.

Dokumenty do pobrania poniżej

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin przyznawania tytułów
909.37 KB Pobierz
docx Aplikacja
75.32 KB Pobierz
pdf RODO
846.84 KB Pobierz